“ Next Stop Siberia”- żywa lekcja historii

  • 16.10.2019, 14:13
  • Malgorzata Wachta

Podziel się:

“ Next Stop Siberia”- żywa lekcja historii Malgorzata Wachta Książka "Next Stop Siberia"
W czwartek, 3 października Polską Szkołę Sobotnią w Hitchin odwiedziła Elizabeth Taylor, autorka książki "Next Stop Siberia". W spotkaniu autorskim wzięli udział uczniowie, nauczyciele i rodzice.

   Pisarka wraz z mężem przybliżyli zebranym historię swoich rodziców, Julii i Antoniego Zatorskich, którzy w 1940 roku będąc młodym polskim małżeństwem mieszkającym we Lwowie, zostali zesłani na Sybir. W listopadzie 1941 roku udało im się wyzwolić z okrutnej, niewolniczej pracy w gułagu i rozpocząć wędrówkę poprzez Persję, Indie aż do Wielkiej Brytanii. Tak jak i duża część polskiej społeczności powojennej Zatorscy osiedlili się w Hitchin, obok Badlock i Letchworth.

   Autorka książki wspominała spotkania, które często odbywały się w ich domu. Rozmawiano wtedy o Lwowie, a trudne losy Polaków nigdy nie były tematem tabu. Prelekcji towarzyszyła wystawa prywatnych pamiątek rodziny Taylor. Zgromadzeni mogli podziwiać zdjęcia rodzinne, pamiątki przywiezione z Indii i Afryki przez ciotki Elizabeth Taylor oraz ręcznie haftowane obrusy, serwety i pościel.

Pomysł spisania historii rodzinnej narodził się w głowie pisarki już w wieku 12 lat i wrócił do niej po latach, jako już dorosłej osoby:

Pomyślałam, że trzeba tę książkę napisać , upamiętnić te wydarzenia dla nich [red. rodziców], to jest mój obowiązek. Mój znajomy określił moją książkę jako wotum, głos tych, którzy zginęli w Rosji i pochwałę tych, którzy przeżyli.”

   Taylor włożyła dużo trudu w napisanie książki. W tym celu specjalnie odwiedziła Lwów, skąd pochodzili jej rodzice. Autorka książki odbyła swoistą podróż w czasie. Na przykładzie własnej rodziny przedstawiła czytelnikom historię wielu Polaków zesłanych na Sybir. Wszystko po to, aby zbrodnia dokonana na narodzie polskim nie została zapomniana.

   Spotkanie zostało zorganizowane przez nauczycielkę Polskiej Szkoły Sobotniej w Hitchin, Joannę Mechelewską, która osobiście zna autorkę i historię jej rodziny. Słusznie określiła spotkanie jako żywą lekcję historii.

 

Malgorzata Wachta

Zdjęcia (4)


Komentarze (0)


Pozostałe