Kontakt

Kontakt

TPL | TV Polski Londyn - Polska telewizja w Wielkiej Brytanii.

 

Redakcja | Editorial:
tel. +44 77 5695 7744, 
[email protected].uk


Biuro reklamy | Advertising:
tel. +44 7521 048 100, 
[email protected]


 

Studio produkcji telewizyjnej i reklamy
Wydawca TV Polski Londyn ( TPL ) 

SM1 EVENTS LTD. 
[email protected]

Skontaktuj się z nami